Tiếp xúc cử tri xã Xuân Trường với Đại biểu HĐND tỉnh khoá X và Đại biểu HĐND thành phố khoá XII

28.12.2023 15:3265 đã xem

Sáng nay, ngày 28/12/2023; Ban thường trực UBMTTQVN thành phố Đà Lạt tổ chức tiếp xúc cử tri xã Xuân Trường  với tổ Đại biểu HĐND tỉnh khoá X, và Đại biểu HĐND thành phố khoá XII

Về tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá X, có bà Dương Thị Ngà, bà Nguyễn Thị Quế

Tổ đại biểu HĐND thành phố khoá XII, có ông Hà Phước Ta, ông Nguyễn Văn Tới, ông Trần Như Dũng.

và hơn 70 bà con cử tri đại diện cử tri xã Xuân Trường về tham dự buổi tiếp xúc

- Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp HĐND tỉnh khoá X

(Bà Nguyễn Thị Quế  - Tổ Đại biểu tỉnh khoá X: báo cáo tóm tắc kết quả kỳ họp)

- Đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố thông qua báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp HĐND thành phố khoá XII

Buổi tiếp xúc với 01 ý kiến kiến nghị của bà con cử tri và đã được lãnh đạo xã Xuân Trường, lãnh đạo thành phố trả lời thoả đán

 

Tin tức khác