Đối thoại giữa lãnh đạo xã Xuân Trường và thanh niên trong thực hiện Chính sách, pháp luật đối với thanh niên, các vấn đề giải quyết việc làm” lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

10.06.2024 10:2940 đã xem

Với chủ đề “ Chính sách, pháp luật đối với thanh niên, các vấn đề giải quyết việc làm” lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Ngày 07/6/2024, Uỷ ban nhân dân xã Xuân Trường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Xã Xuân Trường với thanh niên năm 2024. Ông Nguyễn Văn Thắng- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chủ trì buổi đối thoại.

 

Đối thoại là diễn đàn để Thanh niên bày tỏ những khó khăn, vướng mắc, những tâm tư, nguyện vọng cũng như những đề xuất kiến nghị liên quan đến Luật Thanh niên năm 2020, các nội dung về việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn xã Xuân Trường hiện nay và trong giai đoạn tới. Từ đó, lãnh đạo địa phương kịp thời định hướng tư tưởng, tạo điều kiện để thực thi chính sách chăm lo và phát triển thanh niên được toàn diện và hiệu quả hơn.

Trong thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, xã Xuân Trường dành cho thanh niên được ban hành và triển khai thiết thực, hiệu quả mang đến cho thanh niên cơ hội trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp,…. Từ đó phát huy được tính xung kích, sáng tạo, tích cực của thanh niên trong các hoạt động tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.  

Quang cảnh buổi Đối thoại

Nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực của Đoàn Thanh niên, trong đó có Tháng Thanh niên đã ghi dấu ấn đậm nét trong toàn xã hội, tạo ấn tượng tốt đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh; khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ trong tham gia phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, làm kinh tế, trong hoạt động văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật, trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi tại buổi đối thoại

 

Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề được các bạn đoàn viên thanh niên quan tâm nêu ra các vấn đề như, hiện nay một số thanh niên đang xa rời những định hướng, giá trị, lý tưởng sống tốt đẹp, đề cao nhu cầu hưởng thụ. Và những định hướng và giải pháp gì để nâng cao vai trò của thanh thiếu niên trong việc tham gia tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, góp phần vào công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; những chính sách để ưu tiên, hỗ trợ việc làm các đối tượng là quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tình trạng thanh niên bị vướn vào tệ nạn ma tuý; thanh niên hỗ trợ việc làm, học nghề,…

Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi đối thoại

 

Phát biểu tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo xã Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường – Nguyễn Văn Thắng đã phát biểu ghi nhận và tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở, băn khoăn, lo lắng cũng như những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Thành phố chung và xã Xuân Trường nói riêng. Tại buổi đối thoại ông Thắng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Xuân Trường tiếp tục tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Coi trọng việc giáo dục đoàn viên, thanh niên thông qua những hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước.  Bản thân mỗi thanh niên phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây dựng hoài bão lớn; khẳng định rõ thế hệ trẻ hôm nay sẵn sàng kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng của cha ông, ý chí tự lực, tự cường của Dân tộc.

Chính quyền, Mặt trận các ban nhành đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể quy định tại Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên xã Xuân Trường giai đoạn 2021-2030 và hàng năm của xã ban hành đảm bảo đạt kết quả và đúng tiến độ đề ra. Trong đó quan tâm đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để Đoàn thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, và lập nghiệp. 

Các tổ chức Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ thanh niên; đa dạng hoá các phương thức tập hợp, chăm lo cho thanh niên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kết nối các nguồn lực, phát huy hiệu quả tinh thần tự nguyện sáng tạo của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường văn hoá lành mạnh văn minh. Tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số, chú trọng tổ chức các chương trình đồng hành, bồi dưỡng thanh niên cùng ra sức thi đua lao động, học tập và làm chủ tri thức, làm chủ khoa học, công nghệ, hình thành một thế hệ đoàn viên thanh niên hiện đại, văn minh, giàu lòng yêu nước xứng tầm với sự phát triển và kỳ vọng của Đảng và Nhà nước. 

 Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Xuân Trường, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xuân Trường đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị dành thời gian quan tâm đặc biệt hơn nữa đối với phong trào đoàn, công tác đoàn, phong trào thanh niên tại địa phương và vác tổ chức Đoàn cần có sự đổi mới trong phương thức vận động, tiếp tục nghiên cứu những mô hình, cách làm hay gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để phong trào đoàn được triển khai hiệu quả, thiết thực.

                                                                                                  

 

                                                                                                                  Hoa Le

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác