Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

01.07.2024 11:2993 đã xem

 Sáng nay, ngày 01/7/2024 cùng với cả nước; xã Xuân Trường thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tại xã Xuân Trường, lễ ra mắt được tổ chức có đồng chí Nguyễn Thiều Nam, Đội trưởng đội kỹ thuật hình sự công an thành phố Đà Lạt cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Xuân Trường và đông đảo đại biểu, nhân dân dự lễ ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Uỷ ban nhân dân xã Xuân Trường đã công bố quyết định ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại 8 thôn, với tổng cộng 24 thành viên.

Các đại biểu dự lễ ra mắt đã được thông tin về lịch sử hình thành, những đóng góp tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại địa phương; yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở hiện nay và sự hình thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Xuân Trường thông tin về lịch sử hình thành

và những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Trung tá Nguyễn Minh Long - Trưởng công an xã Xuân Trường cũng đã thông tin tóm tắt nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; công tác tham mưu triển khai xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Minh Long- Trưởng công an xã Xuân Trường thông tin tóm tắt

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

 

Lãnh đạo địa phương và Trung tá Nguyễn Thiều Nam tặng hoa chúc mừng

 tại lễ ra mắt

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – chủ tịch UBND xã Xuân Trường

phát biểu giao nhiệm vụ

Theo Bộ Công an, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đây là cơ sở để đảm bảo mọi điều kiện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động ngay sau khi Luật có hiệu lực, qua đó thể hiện sự quan tâm đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương.

Lãnh đạo địa phương cùng Tổ Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Việc ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày hôm nay là bước đầu trong quá trình xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động của lực lượng này nhanh chóng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả và đúng quy định.

 

Hoa Le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Bộ Công an, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo quy định tại Điều 3 của Luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấ

 

p xã giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin tức khác