HĐND

06.01.2023 14:5785 đã xem

Họ và tên: Trần Như Dũng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại cơ quan:  02633.838478

Email: 

 

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Điện thoại cơ quan:  02633.838102

Email:

Tin tức khác