Đảng uỷ

06.01.2023 14:57139 đã xem

Họ và tên: Trần Như Dũng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại cơ quan: 02633.838478

Email: 

 

Họ và tên: Đặng Trọng Hiền

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Xuân Trường

Điện thoại cơ quan: 02633.383478

Email:

Tin tức khác